Termíny podávání žádostí podle § 34 a § 34a zákona o POZE

Výrobci, u kterých je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou, dle § 34 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., mohou do 2 měsíců ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření, tedy do 7. června 2022, podat žádost o stanovení individuálních podmínek podpory.

Dále pak mohou výrobci dle § 34a odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb. do 6 měsíců ode dne zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření a jeho zjištění, tedy do 7. října 2022, podat žádost o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod.

S ohledem na skutečnost, že lhůta pro podání žádosti je lhůtou hmotněprávní, rozumí se podáním žádosti její dodání do sféry dispozice adresáta. Tuto skutečnost je třeba vzít v potaz zejména v případě doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, protože v tomto případě nestačí, že bude žádost ve stanovené lhůtě předána k poštovní přepravě s úkolem ji doručit adresátovi.