29. 11. 2016

Profesní životopisy

Ing. Pavel Gebauer, ústřední ředitel SEI

 

Vzdělání:

VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní

Pracovní zkušenosti:

Huisman Konstrukce s.r.o

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce energetiky, Praha

Státní energetická inspekce, ústřední inspektorát, Praha

 

Ing. Michal Vokáč, ředitel sekce Kontroly a Správy, zástupce ústředního ředitele

 

Vzdělání:
1999 – 2004    Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta
1994 – 1999    Obchodní akademie v Liberci

Pracovní zkušenosti:
04/2015 –                   ŘEDITEL SEKCE KONTROLY A SPRÁVY, ZÁSTUPCE ÚSTŘEDNÍHO ŘEDITELE, SEI, Praha
07/2012 – 04/2015     ŘEDITEL ÚZEMNÍHO INSPEKTORÁTU, SEI, Liberec

– Kompletní řízení pobočky – ekonomika, personalistika, plánování, kontrolní a správní činnost,

03/2013 – 06/2013    dočasné řízení územního inspektorátu pro Ústecký kraj

03/2009 – 06/2012     VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONTROLY A ÚSPOR ENERGIÍ, SEI, Liberec

– provádění kontrolní činnosti v oblasti teplárenství v rámci Libereckého kraje – kontroly zaměřené na ekonomiku (ceny tepla), na techniku (bezpečnost provozu, účinnost výroby apod.), a na energetickou účinnost.

10/2005 – 02/ 2009    INSPEKTOR SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ, SEI, Liberec

– vedení správních řízení,

– posuzování projektových dokumentací staveb z hlediska splnění požadavků platné energetické legislativy.

12/2004 – 09/2005     ASISTENT PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, Výzkumný ústav textilních strojů

– projekty zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti textilního průmyslu,

– monitoring zahraničních pramenů a sestavování zpráv o vývoji na poli textilního strojírenství (tkací technika).

 

Znalosti a dovednosti:

– Řidičský průkaz skupiny A, B – aktivní řidič

– Pokročilá práce na PC

– Orientace v platné legislativě v oblasti energeticky

– Anglický jazyk úroveň velmi dobrá, včetně znalosti anglické obchodní korespondence

 

Mgr. Jana Srbová, ředitelka odboru správního, právního a personálního

 

Vzdělání:
09/1992 – 06/1997Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor Právo
09/1988 – 06/1992        Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha

Pracovní zkušenosti:

06/2016 –ředitelka odboru správního, právního a personálního, SEI, Praha
09/1997 – 05/2015     Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
referent odboru komunitárního práva (1997 – 2000),
zástupce ředitele odboru komunitárního práva (2000 – 2001),
referent odboru vnitřního trhu EU (2007 – 2008),
vedoucí oddělení volného pohybu služeb (2008 – 2009),
ředitel odboru vnitřního trhu EU (2009 – 2010),
referent legislativního odboru (2010 – 2016)

 

Ing. Marcela Juračková, ředitelka odboru kontroly

 

Vzdělání:

 

Ing. Jitka Krausová, ředitelka územního pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj

 

Vzdělání:
1985 – 1989        Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Plzeň

– Fakulta strojní, obor strojírenská technologie

– ukončeno státní zkouškou

1981 – 1985       Střední průmyslová škola elektrotechnická

– obor měřící a automatizační technika

– ukončeno maturitní zkouškou

Pracovní zkušenosti:
06/2015 -ředitelka územního inspektorátu, SEI, Plzeň
07/2008 – 05/2015     vedoucí oddělení správního řízení, SEI, Plzeň
10/1996 – 06/2008     inspektor, SEI, Plzeň
1989 – 1993               odborný pracovník, Československá akademie věd

 

Ing. Pavla Lipenská, ředitelka územního inspektorátu pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj

Vzdělání:
09/1999 – 06/2004    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
studijní obor: Chemické a technologické zpracování paliv
09/1995 – 06/1999     Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Pracovní zkušenosti:
07/2017 –                   ředitelka územního inspektorátu pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, SEI
06/2016 – 06/2017     vedoucí oddělení kontroly na územním inspektorátu pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, SEI
10/2015 – 06/2016    inspektor v oddělení správního oddělení

07/2004 – 09/2015     inspektor v oddělení kontroly

 

Ing. Bc. Pavlína Tomanová, územní inspektorát pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina
 

Vzdělání:
1986-1990: Gymnázium Karla Šatala, České Budějovice (zaměření stavebnictví)-zakončeno maturitní zkouškou
1990-1996: Právnická fakulta Univerzity Karlovy (právo a právní vědy)
2002-2005: Právnická fakulta Masarykova univerzita (veřejná správa-bakalářské studium)-zakončeno státní zkouškou
2005-2007: Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita (veřejná správa a regionální rozvoj-magisterské studium)-zakončeno státní zkouškou

Pracovní zkušenosti:
05/1996-03/2003 – inspektorka oddělení správního řízení SEI, České Budějovice
04/2003-07/2009 – vedoucí oddělení správního řízení SEI, České Budějovice
09/2012-08/2022 – vedoucí oddělení správního řízení SEI, České Budějovice
od 01.09.2022 – ředitelka územního inspektorátu SEI, České Budějovice

 

Ing. Petra Jägerová, ředitelka územního inspektorátu pro Liberecký a Ústecký kraj

 

Vzdělání:
2002 – 2004     Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, magisterský obor
1999 – 2002    Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, bakalářský obor
1994 – 1999    Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou, studijní obor zahraniční obchod

Pracovní zkušenosti:
04/2015 – ředitelka územního inspektorátu, SEI, Liberec
07/2012 – 04/2015    vedoucí oddělení správního řízení, SEI, Liberec
06/2012 – 07/2012     inspektor oddělení správního řízení, SEI, Liberec
05/2009 – 06/2012     mateřská a rodičovská dovolená
09/2005 – 05/2009     vedoucí oddělení správního řízení, SEI, Liberec
02/2005 – 08/2005     inspektor oddělení správního řízení, SEI, Liberec
Znalosti a dovednosti:

  • Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
  • Jazyková vybavenost: anglický jazyk B1, německý jazyk A1, ruský jazyk A2

 

Mgr. Petr Michalčík, ředitel územního inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj

 

Vzdělání:

09/2004 – 06/2009   Právnická fakulta Masarykovy univerzity, studijní obor Právo

09/1999 – 06/2003   Mendelovo gymnázium v Opavě

Pracovní zkušenosti:

10/2018 –                  ředitel územního inspektorátu, SEI, Ostrava

03/2016 – 09/2018   právník odboru spotřebitelského poradenství, ČOI, Praha

07/2009 – 12/2015   právník odboru právníhoa organizačního, Statutární město Opava, Opava

10/2007 – 06/2009   referent kontrolního oddělení (právní odbor), Fakultní nemocnice Brno, Brno

 

Ing. Zdeněk Kondler, ředitel územního inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj

 

Vzdělání: 

1979 – 1984      Vysoké učení technické Brno, fakulta elektrotechnická, obor Silnoproudá elektrotechnika

1975 – 1979      Střední průmyslová škola strojnická Zlín, obor měřící a automatizační technika

 

Doplňující vzdělání: 

1987 – 1988     VUT Plzeň, postgraduální vysokoškolské studium, obor Teplárenství

1994                  Dánský energetický institut, Výroba energie z obnovitelných zdrojů

 

Pracovní zkušenosti: 

2009 –                ředitel územního inspektorátu SEI

2006 – 2009       vedoucí oddělení teplárenství na územním inspektorátu pro Zlínský kraj, SEI

2005 – 2006       inspektor oddělení elektro a plyn na územním inspektorátu pro Zlínský kraj, SEI

1984 – 2005      –   řízení společnosti zaměřené na obchodní činnost, finanční a daňové poradenství,

–   řízení společnosti s výrobou energetických zařízení a příslušenství pro zahraniční trh,

–   podíl na řízení a praxe v teplárenské společnosti (řízení finanční, obchodní a cenové strategie

společnosti, vedoucí oddělení přípravy a ekonomie provozu, vedoucí technolog strojovny)