29. 6. 2017

Veřejné zakázky

Název:

Nákup serveru

SERVER – Výzva a Zadávací dokumentace

SERVER – Příloha č. 1 – Technické požadavky dodávky

SERVER – Příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky

SERVER – Příloha č. 3 – Vzor ČP účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků

SERVER – Příloha č. 4 – Vzor ČP o Základní způsobilosti

SERVER – Příloha č. 5 – ČP o technické kvalifikaci

Název:

Podnikové úložiště (NAS) s vysokým výkonem a škálovatelností – II.

NAS-II – Výzva a Zadávací dokumentace

NAS-II – Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávky

NAS-II – Příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky

NAS-II – Příloha č. 3 – Vzor ČP účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků

NAS-II – Příloha č. 4 – Vzor ČP o Základní způsobilosti

NAS-II – Příloha č. 5 – ČP o technické kvalifikaci

 

Název:

Podnikové úložiště (NAS) s vysokým výkonem a škálovatelností

NAS – Výzva a Zadávací dokumentace (3).pdf

NAS – Příloha č. 1 – Technická specifikace dodávky (2) (1).docx

NAS – Příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky (2) (1).xlsx

NAS – Příloha č. 3 – Vzor ČP účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků (2) (1).docx

NAS – Příloha č. 4 – Vzor ČP o Základní způsobilosti (2) (1).docx

NAS – Příloha č. 5 – ČP o technické kvalifikaci (2) (1).docx

NAS – Rozhodnutí


Název:

Stěhování Státní energetické inspekce

Výzva – Stěhování Státní energetické inspekce

Příloha č. 1 – Kontrolní list pro vyhodnocení SOVZ

Příloha č. 2 – Soupis majetku ústředního inspektorátu SEI

Příloha č. 3 – Soupis majetku územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu

Příloha č. 4 – Požadavek počtu stěhovacích krabic standard ústředního inspektorátu SEI

Příloha č. 5 – Požadavek počtu stěhovacích krabic standard územního inspektorátu pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj

Příloha č. 7 – Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 8 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky

Příloha č. 9 – Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli

Příloha č. 10 – Vzor čestného prohlášení k prokázání technické kvalifikace

Příloha č. 11 – Vzor seznamu poddodavatelů

Příloha č. 12 – Údaje pro hodnocení nabídek

Příloha č. 13 – Návrh rámcové dohody

 

Odpověď na žádost č. 1 o vysvětlení ZD ze dne 01.02.2021

Změna výzvy č. 1

 

Protokol z prohlídky místa plnění

Příloha č. 1 – Prezenční listina přítomných účastníků prohlídky místa plnění

Oznámení o výběru dodavatele.pdf

Odpověď_námitka proti zaslání oznámení o výběru dodavatele.pdf


Název:

MS Windows 2019 remote Desktop Services – user CAL (GOVT – pro státní správu)

Výzva – MS Windows Remote Desktop Services user CAL (GOVT pro státní správu) II

Příloha č. 1 – Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli

Odpověď – vysvětlení zadávací dokumentace

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

MS Windows 2019 remote Desktop Services – user CAL (GOVT – pro státní správu)

Výzva – MS Windows 2019 Remote Desktop Services user CAL (GOVT pro státní správu)

Příloha č. 1 – Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli

Oznámení o zrušení zadávacího řízení


Název:

Originální tonery pro tiskárny OKI MC 573 a KONICA 368

Výzva – Originální tonery pro tiskárny OKI MC 573 a KONICA 368

Příloha č. 1 – Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Výzva – Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Příloha č. 1 – Vizualizace loga

Příloha č. 2 – Počet zaměstnanců k 05.08.2020

Příloha č. 3 – Cenová nabídka

Příloha č. 4 – Krycí list nabídky

Příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky

Příloha č. 6 – Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Výzva – Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Příloha č. 1 – Vizualizace loga

Příloha č. 2 – Počet zaměstnanců k 05.08.2020

Příloha č. 3 – Cenová nabídka

Příloha č. 4 – Krycí list nabídky

Příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky

Příloha č. 6 – Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli

Odpověď na žádost o vysvětlení výzvy

Oznámení o zrušení zadávacího řízení


Název:

Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Výzva – Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Příloha č. 1 – Vizualizace loga

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti účastníka veřejné zakázky

Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení účastníka výběrového řízení o neexistenci splatných nedoplatků vůči zadavateli ani jeho zřizovateli

Oznámení o zrušení zadávacího řízení


Název:

Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Výzva – Osobní ochranné pracovní prostředky s potiskem loga Státní energetické inspekce

Příloha č. 1 – Vizualizace loga

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení způsobilost

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení neexistence nedoplatku

Oznámení o zrušení zadávacího řízení


Název:

Dodávka 11 kusů zařízení NAS (datové úložiště) včetně pevných disků

Výzva

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení neexistence nedoplatku

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení způsobilost

Příloha č. 4 – Kupní smlouva

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

Zajištění prodloužení záruky k serveru SEI

Výzva

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

Nákup 90 kusů mobilních telefonů pro inspektory SEI

Výzva

Příloha č. 1 – Technická specifikace mobilních telefonů

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení způsobilost

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení neexistence nedoplatku

Odpověď na dotaz jiného dodavatele

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

Informační systém na správu dokumentů SEI

Výzva

Příloha č. 1 – Technické parametry a požadavky související s informačním systémem

Příloha č. 2 – Dotazník

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení způsobilost

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení neexistence nedoplatků

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Odpověď na dotaz jiného dodavatele a prodloužení lhůty

Změna zadávací dokumentace

Oznámení o výběru dodavatele


Název:

Rekonstrukce a stavební úpravy budovy Státní energetické inspekce, třída Tomáše Bati 853/7 Zlín

Výzva

Přílohy

Oznámení o výběru dodavatele 1

Oznámení o výběru dodavatele 2


Název:

Čištění fasády, Olomouc Neředín, tř. Míru 273/99

Výzva

Podmínky

Přílohy

Vyrozumění o vítězi veřejné zakázky


Název:

REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň

Výzva

Omluva NEN

Přílohy

Vyrozumění o vítězi veřejné zakázky