Oznámení o zahájení příjmu 6. kola žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Státní energetická inspekce dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, oznamuje, že zahajuje příjem žádostí o zařazení vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

Zahájení příjmu žádostí: 25. 3. 2022

Ukončení příjmu žádostí: 15. 4. 2022

Formulář k registraci vzdělávací akce naleznete zde:

https://www.mpo-enex.cz/registracevzdelavaciakce/