Cenové kontroly výplaty podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie

SEI zahájí v roce 2019 cenové kontroly výplaty podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie

 Státní energetická inspekce (SEI) v roce 2019 obnoví činnost v oblasti cenových kontrol při výplatě podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE). Důraz bude kladen na kontrolu těch POZE, na které ročně plyne největší podíl podpory z vyplacených více než 43 mld. Kč. Jedná se především o fotovoltaické elektrárny, které jen v roce 2017 čerpaly podporu ve výši 27 mld. Kč.

SEI tyto činnosti nevykonává od roku 2016, kdy v důsledku legislativní změny došlo k převedení pravomocí ke kontrolám POZE na Energetický regulační úřad (ERÚ) s tím, že SEI pravomoc k provádění cenových kontrol POZE formálně zůstala. SEI od roku 2016 veškeré kapacity alokuje na oblast energetické účinnosti a energetických úspor podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Současný stav je takový, že dozor nad oprávněností výplaty podpory elektřiny vyrobené z OZE je naprosto nedostatečný. Cenové kontroly POZE nejsou ze strany ERÚ prováděny vůbec. SEI po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu tak od roku 2019 vyčlení významnou část své personální kapacity právě na dozor nad touto oblastí. Cílem je důslednější dohled nad oprávněností výplaty podpory elektřiny vyrobené z OZE. Výsledky těchto kontrol mohou rovněž sloužit pro potřeby kontrol přiměřenosti podpory elektřiny z OZE, které bude dle návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích provádět SEI. Příslušná novela v současné době čeká na vypořádání připomínek shromážděných v rámci mezirezortního připomínkového řízení. V případě, že v současné podobě projde legislativním procesem do konce roku 2019, lze očekávat, že SEI bude zahajovat první kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z OZE ve 2. polovině roku 2020.