Nově účinná legislativa v oblasti štítkování kotlů na tuhá paliva

Dnem 1. dubna 2017 vstoupilo v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1187, které upravuje povinnosti související s energetickým štítkováním pro kotle na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem 70 kW nebo nižším a pro soupravy sestávající z kotle na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem 70 kW nebo nižším a z regulátorů teploty a solárních zařízení. Konkrétně se jedná o kotle na tuhé palivo dodávající teplo do teplovodního systému ústředního vytápění.

Povinnosti jsou stanoveny dodavatelům těchto zařízení, kteří je uvádějí na trh nebo do provozu. Ti opatří každý takovýto kotel (včetně těch určených do souprav) a soupravy tištěným energetickým štítkem a informačním listem. Rovněž zpřístupní obchodníkům elektronickou verzi štítku a informačního listu. Dalšími povinnými subjekty jsou obchodníci. Ti, každý kotel uvedený na trh po 1. dubnu 2017 v místě prodeje označí energetickým štítkem na určeném viditelném místě.

Další vlna povinností vstoupí v účinnost od 1. července 2017, kdy dodavatelé a obchodníci budou každý technický propagační a reklamní materiál uvádějící informace o těchto zařízeních opatřovat odkazem na třídu energetické účinnosti daného modelu. Rovněž výrobky prodávané způsobem, kdy je konečný uživatel dopředu nevidí a prostřednictvím internetu, jsou dodávány na trh s dalšími informacemi, které poskytuje dodavatel.

Na energetickém štítku se uvádí kromě identifikačních údajů zařízení, včetně jeho jmenovitého tepelného výkonu, třída energetické účinnosti – šipka přiřazená k jedné z tříd energetické účinnosti označených písmeny A – G. Zařazení do třídy energetické účinnosti probíhá výpočtem tzv. indexu energetické účinnosti, jehož stanovení je součástí nařízení.

Od 1. ledna 2018 začnou platit povinnosti štítkování také pro lokální topidla na tuhá, plynná a kapalná paliva se jmenovitým tepelným výkonem 50 kW nebo méně podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186.