Kontroly SEI rozvířily trh s PENB

Kontrolou SEI prošlo v roce 2016 cca 20 % energetických specialistů zpracovávajících průkazy energetické náročnosti budovy. Nedostatky byly zjištěny u více než 60 % z nich. Z pohledu jednotlivých průkazů to pak činí zhruba 40 %, u kterých nalezla SEI pochybení. Za nesprávně zpracované průkazy bylo uděleno přes 350 tis. Kč na pokutách.
Rok 2016 byl prvním, kdy se Státní energetická inspekce ve svých kontrolách zaměřovala především na průkazy energetické náročnosti budovy. Jejich zpracování v různých situacích vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Nejčastěji dochází ke zpracování průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy, příp. její ucelené části – typicky bytu, nebo při nové výstavbě či rozsáhlejších rekonstrukcích.
Trh s průkazy nabyl na objemu už v roce 2013, kdy se povinnosti spojené s prodejem a pronájmem objevily v zákoně. Dalším impulsem byla novela zákona v polovině roku 2015, kdy přibyly další povinnosti pro zprostředkovatele prodejů a pronájmů. V neposlední řadě se trh rozhýbal i častějšími kontrolami SEI, jelikož v dřívějších letech nebyla dozorová činnost SEI v této oblasti s ohledem na jiné priority tak významná a tudíž i povědomí veřejnosti o povinnostech nebylo tak široké.
Z analýzy tohoto trhu vyplynulo, že se jedná o trh s ročním obratem cca 220 mil Kč. Za rok 2016 bylo v databázi MPO zaznamenáno cca 30 tis. průkazů. Zhruba 16 tis. z tohoto počtu jsou průkazy pro rodinné domy, 7 tis. pro bytové domy a 7 tis. jiné budovy (kulturní zařízení, školy, úřady, kancelářské budovy, atd.)
Vzhledem k velikosti trhu s průkazy a množství budov, pro které byl průkaz jenom v roce 2016 zpracován, je potřeba důsledně kontrolovat kvalitu těchto dokumentů, aby objem vynaložených prostředků odpovídal validitě informací určených těm, kdo za ně platí. Za kvalitu zpracovaného průkazu zodpovídá jeho zpracovatel, tzv. energetický specialista, který je držitelem oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu.
Za rok 2016 SEI zkontrolovala 279 energetických specialistů z celkového počtu 1 425, kontrolou tak prošlo cca 20 % držitelů příslušného oprávnění. V rámci těchto kontrol bylo prověřeno více jak 1 300 průkazů z pohledu kvality jejich zpracování. U 178 kontrolovaných energetických specialistů bylo zjištěno porušení zákona a kontrola dále pokračovala do správního řízení, ve kterém byla uložena pokuta.
Výsledky kontrol a pokuty přesahující 350 tis. Kč již nyní ukazují svůj pozitivní dopad. V rámci vedených kontrol dojde mnohdy k vyjasnění postojů a upřesnění porozumění účinné legislativy. Energetičtí specialisté, kteří průkazy chtějí zpracovávat kvalitně a tedy v souladu s legislativou, odráží poznatky z kontrol SEI do dále zpracovávaných průkazů. Tím se zvyšuje jejich kvalita a k zákazníkům se dostávají relevantnější informace, za které si zaplatili. „Stále je však na trhu spousta energetických specialistů, kteří průkazy zpracovávají tzv. od stolu, aniž by budovu vůbec navštívili. Při kontrole jsou pak překvapeni, že budova má např. zcela jiná okna nebo střechu, než jim zadavatel uvedl, což pak může mít i výrazný dopad do zatřídění budovy v rámci klasifikační třídy,“ vyhodnotil situaci Ing. Pavel Gebauer, ústřední ředitel SEI. „Na tuto skupinu plánujeme zaměřovat kontrolní činnost nejvíce,“ dodal Gebauer.
Rozsáhlejší kontroly zpracovávaných průkazů vítá i aliance Šance pro budovy. Ředitel aliance Petr Holub vysvětluje, jak poznat nekvalitního zpracovatele. „Na internetu se množí nabídky extrémně levného zpracování průkazů, třeba za 2000 Kč. Za tuto cenu se však kvalitní průkaz na rodinný dům zpracovat nedá a může obsahovat mnoho chyb,“ říká Holub a pokračuje: „Horší případ je, když zpracovatel pozmění údaje úmyslně. To je nebezpečné zejména pro kupujícího dané nemovitosti. Když totiž dům například vyjde místo energetické třídy G ve třídě C, prodá tuto nemovitost za více peněz. Jenže nový majitel se potom bude divit, až mu přijde vysoká faktura za vytápění. Rozdíl mezi těmito třídami totiž u rodinného domu můž činit až 30 000 korun ročně.“