Oznámení o zahájení 10. kola příjmu žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Státní energetická inspekce dle ustanovení § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 280/2023 Sb., o podmínkách výkonu činností energetických specialistů, oznamuje, že zahajuje příjem žádostí o zařazení vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

Tematické okruhy této výzvy:
– Zpracování energetického auditu a energetického posudku
– Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
– Provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání
– Provádění kontroly systému klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání

Zahájení příjmu žádostí: 12. 03. 2024
Ukončení příjmu žádostí: 30. 03. 2024

Formulář k registraci vzdělávací akce naleznete zde: https://www.mpo-enex.cz/registracevzdelavaciakce/

S ohledem na změnu zákona o hospodaření energií účinnou od 1. ledna 2024 je nově potřeba formulář převést do formátu PDF (skrze poslední krok při vyplňování formuláře) a tento výstup doručit Státní energetické inspekci a to jednou z následujících možností:
– písemnou formou s vlastnoručním podpisem a to na adresu Gorazdova 24, 120 00 Praha 2,
– osobně na podatelnu úřadu na výše uvedené adrese,
– elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@cr- sei.cz
– datovou schránkou: hq2aev4

Pokud zasíláte datovou schránkou, nemusí být žádost opatřena elektronickým podpisem.

Doručení žádosti Státní energetické inspekci je podmínkou zahájení řízení o žádosti o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání v souladu s § 10a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

.
Ing. Pavel Gebauer
ústřední ředitel