Sdělení Státní energetické inspekce

Sdělení Státní energetické inspekce k aplikaci § 14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a § 51 zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s pravomocí Státní energetické inspekce provádět cenovou kontrolu tak, jak je uvedeno v ustanovení § 14 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 526/1990 Sb.), vydává Státní energetická inspekce toto sdělení týkající se vracení nepřiměřeného majetkového prospěchu plynoucího z nesprávné aplikace Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

SEI podporu čerpanou v rozporu se zákonem přijímá do státního rozpočtu na číslo účtu 19-34826011/0710, a to po ukončení kontroly (po marném uplynutí lhůty pro podání námitek nebo po vyřízení námitek k protokolu). Variabilní symbol je číslo protokolu o kontrole.

 

Verze PDF: Sdeleni_SEI