Změna úředních hodin

V souladu s usnesením vlády ČR, ze dne 20. listopadu 2020, č. 1202 o přijetí krizového opatření, jsou v období od 23. listopadu do 12. prosince 2020 včetně, úřední hodiny omezeny na pondělí a středu od 8:30 do 13:30