Zpracování energetického posouzení energetickým specialistou v rámci výzvy na snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití OZE – OPŽP

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu vydali společné stanovisko k účasti energetických specialistů na přípravě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 5, Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020.

Součástí žádosti o poskytnutí dotace v rámci PO 5, OPŽP 2014 – 2020 je zpracování tzv. energetického posouzení za účelem posouzení navržených opatření ke snížení spotřeby energie. Toto energetické posouzení nelze chápat jako energetický posudek podle zákona o hospodaření energií a je tedy zpracováván mimo režim tohoto zákona. Jelikož však chce MŽP zajistit vypracování těchto posouzení kvalifikovanými osobami, vyžaduje zpracování energetického posouzení pouze energetickým specialistou. MŽP, jakožto poskytovatel dotace stanovuje podmínky pro její přiznání, je však potřeba, aby energetičtí specialisté pamatovali, že se nejedná o dokument v režimu zákona o hospodaření energií a  neopatřovali jej v rozporu s § 10 odst. 6 písm. d) tohoto zákona číslem oprávnění.

Více viz SPOLEČNÉ STANOVISKO spolecne-stanovisko-mpo-a-mzp-k-cinnostem-energetickeho-specialisty