Významná úprava agendy SEI od 1. ledna 2016

1. leden 2016 se stal významným milníkem pro působnost Státní energetické inspekce. Od tohoto data již neupravuje pravomoci SEI energetický zákon, ale nově zákon o hospodaření energií. Se změnou zařazení SEI pod zákon o hospodaření energií je spojena i velká změna agendy úřadu. Původně kontrolovaný zákon o podporovaných zdrojích přešel do pravomocí Energetického regulačního úřadu a SEI je pověřena kontrolou dodržování zákona o hospodaření energií. Mezi typické a nejčastější činnosti SEI tak nově patří kontroly průkazů energetické náročnosti budovy, energetických štítků u elektrospotřebičů, energetických specialistů, instalace přístrojů regulujících a registrujících dodávku teplené energie nebo např. kontroly dodržování pravidel pro vytápění. Tato změna kompetencí a posílení kontrolního orgánu v oblasti hospodaření s energií má zvýšit tlak na dodržování pravidel spojených s efektivním využíváním energie. Evropská unie klade stále větší důraz na maximální šetření energií a i Česká republika reaguje na tento soudobý trend.