Pravidelné kontroly klimatizačních systémů

Kontrola provozovaných klimatizačních systémů hodnotí účinnost, dimenzování, provozuschopnost a údržbu provozovaných zařízení. Součástí kontroly je také doporučení k udržení, nebo zlepšení současného technického stavu zařízení. Požadavek na rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách upravuje vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů. Kontrola se vztahuje na takový klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob a posuzuje se samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy.

Výsledkem kontroly je písemná zpráva o kontrole provozovaného klimatizačního systému. Samotnou kontrolu a následně sepsání zprávy může provést pouze energetický specialista.

Jak často se kontrola klimatizačních systémů má provádět?

Jmenovitý chladicí výkon

První kontrola po uvedení systému do provozu

Další kontrola

systém je trvale monitorován*

systém není trvale monitorován*

(roky)

(roky)

(roky)

Od 12 kW do 100 kW

10

10

10

Nad 100 kW

4

10

4

* Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování klimatizačního systému, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu a průtoku přiváděného a oběhového vzduchu průběžně elektronicky předávány řídicímu systému klimatizačního systému, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz klimatizačního systému.