Klíčové rozhodnutí soudu ve věci uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny

Státní energetická inspekce (SEI) v současné době vede přibližně 30 soudních sporů, kdy účastník řízení napadl rozhodnutí SEI o uložení pokuty. Řada těchto soudních sporů se týká roku uvedení do provozu fotovoltaických elektráren (FVE), kdy SEI dospěla k závěru, že FVE byla uvedena do provozu později, než její provozovatel deklaroval. Tyto případy se týkají zejména FVE uváděných
-> Continue reading Klíčové rozhodnutí soudu ve věci uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny