Pravidelná kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrola provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie slouží k hodnocení jejich účinnosti, dimenzování, provozuschopnosti a údržby. Součástí kontroly je také doporučení k udržení, nebo zlepšení současného technického stavu zařízení. Požadavek na rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách stanovuje vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a
-> Continue reading Pravidelná kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie