OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Ústřední ředitel Státní energetické inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo inspektora/inspektorky v oddělení kontroly územního inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj se služebním působištěm v Hradci Králové.

Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – zástup za mateřskou / rodičovskou dovolenou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. července 2024 nebo dle dohody.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu;
 • řidičský průkaz skupiny B;
 • státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU, plnoletost, svéprávnost, bezúhonnost.

dále se může VŘ zúčastnit osoba, která:

 • v uplynulých 10 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let,
 • splňuje vzdělání stanovené pro služební místo zařazené v 9. platové třídě – střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
 • získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo – vyšší odborné vzdělání nebo VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu.

Náplň práce:

 • kontrola dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;
 • kontrola dodržování věcných podmínek stanovených cenovými rozhodnutími v souladu
  s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna
 • možnost výkonu práce z domova v rozsahu 1 pracovního dne v kalendářním týdnu
 • pružná pracovní doba
 • stravenkový paušál

Přihlášky:

doplněné strukturovaným životopisem zašlete nejpozději do 17. června 2024 na e-mail: mbajzikova@sei.gov.cz nebo prostřednictvím datové schránky: ID DS hq2aev4.

 

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude Státní energetická inspekce zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.